سرم ضد ریزش مو
ANTI HAIR LOSS SERUM

داراي عملکرد چندگانه در راستای توقف ريزش مو و محرک رويش مجدد آنها
مهار آنزيم ۵ آلفا ردوکتاز و کاهش ريزش مو آندروژنیک
تقويت گردش خون پوست سر و اكسيژن رسانی به فولیکول های مو
ترمیم و تقويت تارهای مو و قابل استفاده برای انواع مو
افزایش ضخامت و استحکام ساقه مو
انرژی رسانی مناسب به ریشه های ضعیف

سرم ضد ریزش مو
ANTI HAIR LOSS SERUM

داراي عملکرد چندگانه در راستای توقف ريزش مو و محرک رويش مجدد آنها
مهار آنزيم ۵ آلفا ردوکتاز و کاهش ريزش مو آندروژنیک
تقويت گردش خون پوست سر و اكسيژن رسانی به فولیکول های مو
ترمیم و تقويت تارهای مو و قابل استفاده برای انواع مو
افزایش ضخامت و استحکام ساقه مو
انرژی رسانی مناسب به ریشه های ضعیف

دیدگاه ها بسته شده است