به خانواده بزرگ MQ بپیوندید

شرکت MQ، نماینده انحصاری برندهای معتبر بین المللی بهداشتی و دارویی، در نظر دارد به منظور توسعه منابع انسانی و کادر تخصصی خود نسبت به جذب افراد واجد شرایط ذیل، در تهران و شهرستان ها، اقدام نماید.

فرم پرسشنامه

مرحله 1 از 3

33%