ضد ریزش های مو

شامپو موی چرب

حذف چربی مازاد مو و پوست کف سر

سرم ضد ریزش مو

دارای عملکرد چندگانه در آستانه توقف ریزش مو و محرک رویش مجدد آنها

شامپو ضد ریزش

افزایش دهنده خون رسانی به کف سر و محرک رویش مجدد مو