آکنه و چربی کنترل کننده های

پن ضد جوش و آکنه

شوینده مناسب پوستهای چرب و مستعد به آکنه

کرم ژل ضد جوش

درمان انواع آکنه خصوصاً جوش های زیر پوستی و کومدون و میلیا

فوم ژل ضد جوش صورت

فوم ژل پاک کننده مناسب پوست های چرب و مستعد آکنه

ژل پاک کننده و کنترل چربی پوست (اسکراب)

ژل شستشو دهنده پوست های چرب و مستعد آکنه و قدرت پاک کنندگی بالا